Dela med andra:          


Aktuell information

Just nu sprids det information om en av våra elever här och på andra forum på Facebook och vi kan inte besvara alla de mejl och inlägg som dyker upp med hänsyn till den sekretess som finns i alla enskilda ärenden. Det som hänt är oerhört tråkigt för alla inblandade. Det jag kan säga är att skolan har uppfyllt alla de krav som finns. För den som vill läsa mer i frågan så har Skolinspektionen fått in en anmälan som de har granskat. Deras beslut är offentligt och lämnas ut av SI på begäran. Dnr: 42-2014:6073. Beslutet gäller förskolesklass, men situationen är densamma idag.

Det finns en resurs på skolan som är utbildad och godkänd av Diabetesmottagningen i Nyköping, och som är anställd enkom för denna elev. Utöver den utbildade resursen så har hela arbetslaget runt flickan gått en diabetesutbildning.

Eleven har varit på skolan fram till denna vecka och vi är väldig angelägna om att hon kommer tillbaka till oss. Vi hoppas att vi kan ha en konstruktiv dialog framöver, vi har ju trots allt alla samma mål - en trygg och god skolgång för flickan.

Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.