Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Välkommen på Öppet Hus

Vittra Lambohov, en förskola och grundskola för barn och elever mellan 1-16 år där alla får komma till sin rätt. Hos oss får barnen och eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar i samspel med varandra och närvarande vuxna.

Vittra Lambohov är förskolan och skolan med det stora hjärtat där pedagoger, barn och elever trivs, utmanas och utvecklas. Vi tror på framgång och på varje barn och elevs unika möjligheter.

Välkommen på våra Öppna Hus!

Måndag 23 november, kl. 18.00-19.30

Torsdag 3 december, kl. 18.00-19.30

Tisdag 12 januari, kl. 18.00-19.30

Dela med andra: