Angående Vittra Fram

I och med läsåret 2014/2015 har Vittra Fram tyvärr upphört med sin verksamhet. Våra elever har fått hjälp att hitta till nya skolor.

Har du frågor angående Vittra Fram, exempelvis kring skolhälsovårdsjournaler, betyg osv., är du välkommen att kontakta Vittra Landborgen.

Adress: Bergaliden 9, 252 23 Helsingborg
Tel: 042-12 92 90 
E-post: landborgen@vittra.se

Du kan även kontakta vår Verksamhetschef Heléne Pettersson Jangen på Helene.PetterssonJangen@vittra.se

Dela med andra: