Schoolsoft

Inlogg för vårdnadshavare och elever

 Schoolsoft, den digitala vittraboken

Fakta om oss

På Vittra Jakobsberg möter vi varje elev utifrån deras egna förutsättningar och Vittras grundvärderingar; olikhet, tydlighet och personligt ansvar.

Varje barn och elev har en egen Vittrabok, där man reflekterar och utvärderar sin kunskapsutveckling men även utifrån personlig utveckling samt lära att lära

 Vi har en nära pedagogisk relation till alla barn och elever - alla vuxna på skolan finns för alla barn. Det finns alltid vuxna ute bland eleverna under hela dagen

Meritvärdet för elever i skolår 9 i juni 2015 var 238. Rikssnittet låg på 224,7.

Behörighet till gymnasiet vårterminen 2015 var 92%. Rikssnittet låg på 85,6%.

Vi har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, två specialpedagoger samt två socialpedagoger

Dela med andra:          


Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.