Barnasinnet, 1 - 3 år

En dag på Barnasinnet

Barnasinnet är en 1-3-årsverksamhet som består av avdelningarna Solsidan och Blomsidan.

Vi öppnar kl 7.00 på gården och fram till kl 9.00 kommer de flesta av barnen till förskolan. Då är det dags för fruktstund och sedan fortsätter leken på gården. Så länge vädret tillåter är vi ute på förmiddagen. Barnen använder det material som vi har ute, t.ex sandleksaker och cyklar. Vi tar även ut material som vi har i våra områden inomhus, t.ex lego, klossar och skapande material. Vi läser sagor och tar även fram vår uppskattade flanotavla där vi sätter upp bilder när vi läser för barnen. Vid regn är det roligt med vattenlek och barnen gillar att fylla hinkar med vatten och sand samt att köra med båtar i pölarna.

När vi är inne arbetar barnen i våra olika områden. I natur- och kulturområdet har de möjlighet att lära sig om vår miljö, djur och årstider. Materialet består av bondgårdsdjur, vilda djur, djur i vatten, insekter, bilder, böcker, pussel m.m. I språk- och matematikområdet får barnen möjlighet att utveckla sin språkliga och matematiska förmåga. Där finns det böcker, sagor och övningar med bokstäver och siffror. I skapande området kan barnen bygga med klossar och lego samt prova olika material och tekniker att skapa, klistra, måla och rita med. I det praktiska området kan barnen göra praktiska vardagsövningar. Det handlar om att hälla, ösa och flytta material mellan kärl, riva skorpa eller att trä pärlor på ett snöre. När vi går in får alla barnen försöka ta av sig sina kläder och skor själva. De blir väldigt stolta när de försökt länge och lyckas klara uppgiften och samtidigt övar de motorik och kroppsuppfattning.

Vi äter lunch kl 11.00 och dessförinnan har vi samling. På samlingen arbetar vi med barnens språkutveckling när vi sjunger sånger, berättar sagor och samtalar med barnen. Efter en god lunch, lagad i huset av vår egen kock, är det dags för barnen att sova/vila.

Barnen vaknar och leker en stund innan det är dags att äta mellanmål. Efter mellanmålet fortsätter lek och lärande ute/inne utifrån barnens behov och intresse. Även vid påklädning provar barnen själva att ta på sig ytterkläderna efter egen förmåga och vi hjälper till vid behov.

Vi har också planerade aktiviteter som återkommer varje vecka. För närvarande har vi utflykt och miniröris. Under läsåret 2015/2016 arbetar vi med projektet räkna-läsa-skriva. Alla barn har sin egen vittrabok med utvecklingsplan och där finns också plats för barnets kreativa skapande.


Dela med andra: