Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Välkommen!

Elevintag hösten 2015

Antagningen av nya elever inför läsåret 2015-2016 är nu igång. Vill du veta mer om hur just ditt  barn ligger till i kön är du välkommen att kontakta oss. Från v. 41 kommer vi att börja kontakta er per telefon på det nummer ni angivit då ansökan gjordes.    

Informationskväll förskoleklass

för alla som står i kö till förskoleklass med start HT-15. Välkomna tisdag den 27 januari kl. 17.30-19.00 här på skolan. Mer information kommer att maila ut.

Informationskväll  årskurs 1-8

för alla som står i kö till årsk. 1-8 med start HT-15. Välkomna torsdag den 20 januari kl. 17.30-19.00 här på skolan. Mer information kommer att mailas ut.

Är du intresserad av oss och önskar en plats behöver du ställa ditt barn i kö. Här kan du ställa ditt barn i kö

Dela med andra:          


Vittraboken

Logga in på Vittraboken (SchoolSoft) Skolans digitala kommunikationsplattform för information, uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.

Med ditt personlig lösenord kan du göra frånvaroanmälningar och skapa dig en överblick över vad som händer i skolan. Här finns även scheman, veckobrev och annan viktig information.

Arbeta hos oss!

Anmäl gärna ditt intresse för arbete hos oss

Vittra Östertälje en trivsam arbetsplats som präglas av stort engagemang, glädje och hög professionalism allt i syfte att få våra elever att nå kunskapsmålen och bidra till ökade livschanser. 

http://www.vittra.se/Arbetahososs/
Ledigatjänster.aspx