Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Elevintag hösten 2016

Vi är nästan helt klara med intaget för nästa läsår och för er som redan har fått plats hos oss till höstterminen 2016 kommer mer information i juni.

Just nu har vi några lediga platser till blivande årskurs 5 för nästa läsår, och är ni intresserade och inte har ställt ert barn i vår kön kan ni fylla i en ansökan här på hemsidan. 

Här kan du ställa ditt barn i kö
Tänk på att för Startår 2016 ange vilken årskurs ert barn börjar efter sommarlovet!

För er som redan gjort en ansökan för ert barn kan ni gå in på er ansökan och kontrollera uppgifter (Inloggning till ansökan här).

Vill du veta mer om hur just ditt barn ligger till i kön är du välkommen att kontakta oss.

Dela med andra:          


Schoolsoft

Logga in på SchoolSoft Skolans digitala kommunikationsplattform för information, uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.

Med ditt personlig lösenord kan du göra frånvaroanmälningar och skapa dig en överblick över vad som händer i skolan. Här finns även scheman, veckobrev och annan viktig information.

Arbeta hos oss!

Anmäl gärna ditt intresse för arbete hos oss

Vittra Östertälje en trivsam arbetsplats som präglas av stort engagemang, glädje och hög professionalism allt i syfte att få våra elever att nå kunskapsmålen och bidra till ökade livschanser. 

http://www.vittra.se/Arbetahososs/
Ledigatjänster.aspx