Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Elevintag hösten 2016

Välkomna på informationskväll

Ni som har barn födda 2010 och har ställt era barn i kön till förskoleklass med start 2016 är välkomna,  tisdagen den

26 januari 2016 kl. 17.30-19.00

Under kvällen kommer ni att få träffa våra förskolepedagoger som berättar om vår pedagogik och hur en dag ser ut på skolan och självklart får ni se hur verksamheten ser ut.

Ni som har ställt era barn till årskurs 1 upp till årskurs 8 med start till 2016 är välkomna, tisdagen den

9 februari 2016 kl. 17.30-19.00

På vår skola har vi 441 st elever från förskoleklass till år 9. Vi arbetar med att skapa en trygg, lärorik och lustfylld skola, där alla känner gemenskap och får möjlighet att komma till sin rätt. Våra fokusområden för detta läsår är: Ordning & reda, arbetsro och respekt.

Vi kommer även att maila ut en inbjudan till er som redan står i vår kö, gå gärna in på er ansökan och kontrollera era mailadresser (Inloggning till ansökan här).

Vill du veta mer om hur just ditt  barn ligger till i kön är du välkommen att kontakta oss.

Har du inte ställt ditt/dina barn i kö hos oss och är intresserad av vår skola? Här kan du ställa ditt barn i kö

Dela med andra:          


Schoolsoft

Logga in på SchoolSoft Skolans digitala kommunikationsplattform för information, uppföljning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling.

Med ditt personlig lösenord kan du göra frånvaroanmälningar och skapa dig en överblick över vad som händer i skolan. Här finns även scheman, veckobrev och annan viktig information.

Arbeta hos oss!

Anmäl gärna ditt intresse för arbete hos oss

Vittra Östertälje en trivsam arbetsplats som präglas av stort engagemang, glädje och hög professionalism allt i syfte att få våra elever att nå kunskapsmålen och bidra till ökade livschanser. 

http://www.vittra.se/Arbetahososs/
Ledigatjänster.aspx