Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Dela med andra:          


Börja hos oss

Funderar du på att börja hos oss och vill se hur en skoldag ser ut?

Välkomna på en "hälsa-på timme" för föräldrar och elever. En rundtur på skolan samt se hur pågående undervisning ser ut hos oss.

Intresseanmälan skickas till:
Miniorlaget (1-3) Alexandra Stjerndorff
Juniorlaget (4-6) Johanna Jonsson
Seniorlaget (7-9) Malena Persson