Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Dela med andra:          


Öppet hus

24/3 18:00-19:00 har vi Öppet hus där vi kommer berätta om Vittras idé och vår verksamhet. Anmälan: irene.lindkvist@vittra.se

Börja hos oss

Är du, eller har ett barn som skall gå år 4-8 HT 2015, som är nyfiken på att prova en halvdag hos oss? Dåär du hjärtligt välkommen följande datum:

Onsdagen den 1, 22, och 30 april kl 08:00-12:00 är ni välkomna att hälsa på oss.
Vår biträdande rektor Ewa möter upp er med kort information och sedan får ni följa med våra elever i undervisningen under en halvdag. Detta för att få en sammanfattad uppfattning om hur vi lägger upp vår undervisning och för att få veta mer om vår skola och verksamhet. Ni anmäler intresse till ewa.kinnunen@vittra.se senast 3 dagar innan respektive prova-på-dag.