Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Om oss

Vittra Saltsjö-Boo förskola och F-9 skola finns i Orminge C i vackra, ljusa och moderna lokaler. Hos oss arbetar engagerade och professionella pedagoger som har förtroendet att ta hand om ca 140 barn/elever.

Dela med andra:          


Trygg och säker fsk

Vi har åter igen fått certifieringen "Trygg och säker förskola" av Nacka kommun! Mer info om detta hittar du på Nackas hemsida www.nacka.se