Jobba hos oss

Anser du att du som lärare har avgörande betydelse för hur väl eleverna lyckas nå målen och att alla elever kan nå målen till 100 %, beroende på hur vi i skolan ordnar vår verksamhet! Ja, dåär Vittra Telefonplan rätta arbetsplatsen för dig.

Just nu söker vi en biträdande Rektor. Läs gärna mer genom att klicka HÄR

Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Dela med andra:          


Besöka skolan

Om ni är nyfikna på vår skola inför antagningarna hösten 2016 är ni välkomna att besöka oss den 24 maj kl 14:30.

 

Inskolning för förskoleklassen har skickats ut separat.


Om oss

Vi öppnade vår grundskola i augusti 2011. Vi har förskoleklass till och med årskurs 8. Vi kommer sedan att växa och följa eleverna till årkurs 9, ett år i taget. Vi arbetar uttalat med kreativitet och digital kompetens från årkurs ett och upp. Välkomna!