SchoolSoft

Schoolsoft - den digitala Vittraboken.
Med ditt personliga lösenord kan du göra frånvaroanmälningar, ta del av scheman, veckobrev och annan viktig information.

Inlogg för elever och föräldrar

Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Dela med andra:          


Om oss

Vittra Forsgläntan startade hösten 2001
i nya ljusa lokaler vackert inbäddade i naturen nära Forsgårdens Golfklubb i Kungsbacka. Idag har vi 420 elever i åldrarna 6-16 år. Vi har 40 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag.