Om oss

Vittra Gerdsken startade hösten 2002 och ligger vid den vackra sjön Gerdsken i Alingsås.

Våra professionella och engagerade medarbetare har glädjen att ta hand om drygt 400 barn och elever i åldrarna 1-16 år.

Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Dela med andra:          


Välkommen till Vittra

Under våren har vi inskolningsträffar för alla blivande 6-åringar och deras föräldrar. Då får ni träffa pedagoger, blivande skolkamrater och bekanta er med skolan och varandra. Vårens sista träff äger rum den 26 maj kl 16 – 17.

Om du inte redan anmält din 6-åring, kan du göra det här.

Varmt välkommen till Vittra Gerdsken! 

Vittraboken

Schoolsoft - den digitala Vittraboken.
Med din personliga inloggning kan du göra frånvaroanmälningar, ta del av scheman, veckobrev och annan viktig information.

Inlogg för elever och föräldrar