Om oss

Vittra Gerdsken startade hösten 2002 och ligger vid den vackra sjön Gerdsken i Alingsås.

Våra professionella och engagerade medarbetare har glädjen att ta hand om drygt 400 barn och elever i åldrarna 1-16 år.

Antagningsinfo

Hos oss antar vi våra barn och elever enligt en rak kö, med undantag för syskonförtur, och det datum du ställer dig i kö räknas som ditt ködatum. Har du frågor kring hur ditt barn ligger till i kön eller andra frågor som rör vår skola kan du vända till vår administration, se sidan "kontakt" här ovanför.

Gäller din fråga mer generellt hur vi antar barn och elever till våra skolor kan du kontakta Vittraskolornas Barn- och Elevombud Håkan Olsson. Du kan även läsa Vittraskolornas antagningsrutiner här eller hitta kontaktuppgifter till Håkan här.

Dela med andra:          


Inskolningsträffar

Under våren 2016 har vi inskolningsträffar för barn som ska börja förskoleklass till hösten. Under dessa träffar, där även föräldrarna deltager, får eleverna lära känna varandra, sina pedagoger och miljöerna. Varmt välkommen onsdagarna den 13/4 och 18/5 kl 16.45 - 17.45.

Har du ännu inte anmält ditt barn till vår skola kan du göra det här.

Vittraboken

Schoolsoft - den digitala Vittraboken.
Med din personliga inloggning kan du göra frånvaroanmälningar, ta del av scheman, veckobrev och annan viktig information.

Inlogg för elever och föräldrar